PetCenter
PetCenter

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto společnosti PetCenter CZ s.r.o., IČ: 44797273, se sídlem Do Čertous 2634/7, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 6648, jako správci osobních údajů (dále jen „společnost PetCenter“), svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost PetCenter získala, a to za účelem HR marketingu. Poskytnuté údaje budou použity výhradně pro vyhledání vhodné nabídky pracovního uplatnění uchazeče ve společnosti PetCenter a dále pro účely evidování uchazeče jakožto potenciálního zaměstnance u společnosti PetCenter. Souhlas je udělen na dobu 5 let.

Více informací o zpracování osobních údajů najdete v dokumentu INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.